خدمات بکلایت تلویزیون سونی توسط مشهد بکلایت ارائه می‌گردد. بکلایت کلیه مدل‌های تلویزیون سونی در مشهد.

چند نکته برای تعویض قطعه بک لایت تلویزیون سونی:

ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که دسترسی به قطعه دارید و توانایی تعویض آن را دارید.

این عمل اغلب نیاز به باز کردن پوشش پشتی تلویزیون دارد. سپس موارد زیر را رعایت میشود:

نکته مهم: اگر دانش فنی و تجربه کاری لازم در تعمیرات تلویزیون را ندارید، هرگز خودسرانه اقدام به باز کردن پشت تلویزیون نکنید و به مراکز تعمیرات مجاز یا نمایندگی ها مراجعه نمایید.

1. قبل از هر کاری، از برق خارج کردن تلویزیون اطمینان حاصل کنید. ⚡
2. پوشش پشت تلویزیون را باز کنید و ماژول بک لایت را پیدا کنید. 🔧
3. قطعه قدیمی را با دقت باز کرده و قطعه جدید را به جای آن مونتاژ کنید. 💡
4. بعد از تست های لازم، پوشش را دوباره بسته و برق را وصل کنید. 🖥️
5. تلویزیون را روشن کرده و از صحت کارکرد بک لایت اطمینان حاصل کنید. ✅

توجه داشته باشید که برای انجام این کار نیاز به دانش یا مهارت‌های خاص میباشد.

برای انجام تعویض بکلایت تلویزیون، بهتر است که به تکنسین متخصص مراجعه کنید. 🔍👨‍🔧