ارائه جدیدترین بکلایت تلویزیون هایسنس همچنین کلیه بک لایت های هایسنس ویژه خدمات رسانی جهت مدلهای این برند تلویزیون در «مشهد بکلایت»

توجه: مشهد بکلایت سرویس دهنده تعویض بکلایت کلیه برندهای تلویزیون در مشهد است.